HUISREGELS ONCE IN A BLUE MOON FESTIVAL

HUISREGELS ONCE IN A BLUE MOON FESTIVAL
 1. Tickets mogen niet worden doorverkocht.
 2. Tickets mogen niet worden weggegeven voor promotionele acties zonder toestemming van de organisatie.
 3. Gekochte tickets kunnen niet worden teruggenomen.
 4. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets) wordt de toegang tot het festival ontzegd en wordt aangifte gedaan bij de politie.
 5. Het festivalterrein gaat open om 12:00 uur en sluit om 23:00 uur.
 6. Bezoekers dienen in staat te zijn zich te identificeren met een officieel, origineel identificatiebewijs.
 7. Alcohol wordt niet aan personen met een leeftijd onder de 18 jaar geschonken. Bij twijfel wordt om een officieel, origineel legitimatiebewijs gevraagd.
 8. Bij binnenkomst wordt gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de festivallocatie worden ontzegd.
 9. Het is verboden om de volgende dingen mee te nemen:
  • Grote (hand)tassen en/of (rug)zakken zijn niet toegestaan op het festivalterrein. (Hand)tassen met een klein tot gemiddeld formaat (maximaal a4 lengte en breedte, met een maximale diepte van 10cm) zijn uitgezonderd en mogen wel mee naar het festivalterrein.
  • Etenswaren, (alcoholische) vloeistoffen, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, bidons, (klap)stoelen, opblaasbare objecten, paraplu’s, parasols, vlaggen, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende uitingen, drugs, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, drones, selfie sticks en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur zijn niet toegestaan.
 10. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en / of aanwijzingen van de organisatie of personeel van de organisatie.
 11. Bedreiging, vernieling, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de festivallocatie, zonder directe opgaaf van redenen.
 13. De organisatie, haar crew/leveranciers en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.
 14. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 15. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijk gehoorbeschadiging ten gevolge van de geluidsapparatuur. Wij adviseren ten alle tijden om gehoorbescherming te dragen tijdens de optredens.
 16. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet plaatsvinden van een of meer optredens kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden wel een vervangend programma aan te bieden.
 17. Optredens kunnen plaatsvinden in meerdere zalen of tenten en kunnen elkaar overlappen. Voor alle zalen en tenten geldt: vol is vol.
 18. Op het festivalterrein kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een ticket en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 19. Persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een ticket ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor dergelijke mailings. Deze mailings kunnen betrekking hebben op andere evenementen van de organisatie. Je e-mailadres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.
 20. Het is verboden in de overkappingen, tenten en gebouwen te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes.
 21. Het in bezit hebben en handel drijven in soft- en of harddrugs is verboden. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden.
 22. U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of hard drugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.
 23. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
 24. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.
 25. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten met uitzondering van (officiële) hulphonden.
 26. Overtreding van de huisregels kan leiden tot permanente verwijdering en een verbod tot het bezoeken van komende festivaledities.
 27. Er wordt geen toegang tot het festival verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
 28. Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden. Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen slechts onder begeleiding van een volwassene het festival betreden, maar hebben wel gratis toegang. Er zijn geen speciale activiteiten voor kinderen.
 29. Indien je een medische verklaring hebt voor speciale voeding en/of medicijnen kun je mailen naar algemeen@onceinabluemoonfestival.nl, je krijgt dan wellicht een machtiging om deze voeding / medicijnen mee te nemen.
 30. Gekochte munten zijn alleen geldig tijdens deze festivaleditie. Munten kunnen zowel via cash als pin worden verkregen. Munten kunnen tot 23:00 uur op de dag van het festival worden ingeruild bij de kassa’s.
 31. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 32. Bij overige situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijke maatregelen. Deze beslissing is bindend.
Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER